Διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων

Διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
logo 160x164

                                      

«Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 2017 - 2018»  

   

 

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (διαλέξεις, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια) για γονείς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2017 - 2018.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς με τον επιστημονικό τομέα και τα θέματα που προτείνουν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:

  • Δήλωση Ενδιαφέροντος για διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σε γονείς μαθητών προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Πατήστε εδώ για να βρείτε τη Δήλωση Ενδιαφέροντος)
  •  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
  •  Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, γραμμένο στην ελληνική γλώσσα μέχρι 250 λέξεις.
  •  Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν  μόνο ταχυδρομικώς, μέχρι και την Παρασκευή (συμπεριλαμβανόμενης), 16 Ιουνίου 2017 στη διεύθυνση :

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Τ.Θ. 27298

1643 Λευκωσία

 

Η επιλογή και η όλη συνεργασία με τους εισηγητές θα διέπεται από τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

  • Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων  (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) η 16η Ιουνίου 2017
  • Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος που θα σταλούν ηλεκτρονικώς, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

 

 

 Πατήστε εδώ για να δείτε τη δήλωση ενδιαφέροντος

 


 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων: 

Τηλ.: 22754466 

email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it