ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων οργανώνει διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια για τους γονείς, σε συνεργασία µε τους Συνδέσμους Γονέων των σχολείων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης.

 

Μπορείτε τώρα να διοργανώσετε και να προσφέρετε στους γονείς του σχολείου σας, δωρεάν, επιμορφωτικές δραστηριότητες (διαλέξεις, ή/και βιωματικά εργαστήρια) ώστε περισσότεροι γονείς να γίνονται αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός μας.

Για πληροφορίες, διαβάστε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων της Παγκύπριας Σχολής Γονέων

Επιλέξτε το θέμα, τον εισηγητή ή την εισηγήτρια από τον Κατάλογο Θεμάτων και Εισηγητών και στείλτε μας το αίτημά σας!


Close Menu