ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Προϋπόθεση για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων είναι η εγγραφή του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου σας, ως μέλος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

Η συνδρομή, ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (€50), ισχύει για την τρέχουσα σχολική χρονιά και μπορεί να πληρωθεί με επιταγή, μετρητά ή έμβασμα, στο λογαριασμό της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.


 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:   101-01-G45588-01
IBAN: CY61 0050 0101 0001 0101 G455 8801
ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η σχετική απόδειξη πρέπει να αποσταλεί στη Σχολή Γονέων, μαζί με την αίτηση εγγραφής


Close Menu