Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια για τους γονείς, σε συνεργασία µε τους Συνδέσμους Γονέων των σχολείων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης. Η δυνατότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της επέκτασης της συνεργασίας της Παγκύπριας Σχολής Γονέων µε επιστήμονες διαφόρων πεδίων, οι οποίοι αποτελούν τους εισηγητές των πιο πάνω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων ορίζει Διαδικασίες µε τις οποίες προσδιορίζεται η συνεργασία µε τους Συνδέσμους Γονέων και τους Εισηγητές. Θεσπίζει επίσης Κανονισμούς για σκοπούς ομαλής λειτουργίας της όλης διαδικασίας και αγαστής συνεργασίας µε τους συνεργάτες της. 

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο που παρουσιάζεται πιο κάτω.

document-1

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαδικασίες και Κανονισμοί για τη Διοργάνωση Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων

Close Menu