ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

«Οικογένεια και Σχολείο»: περιοδικό που εκδίδεται σε πέντε τεύχη ετησίως, των οποίων η ετήσια συνδρομή είναι πέντε ευρώ (€ 5). Η συνδρομή ισχύει για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023. 


Close Menu