Εισηγητές και Εισηγήτριες παρουσιάζουν ενδεικτική θεματολογία, για τη διοργάνωση Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων μέσω της Παγκύπριας Σχολής Γονέων. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες, πραγματοποιούνται διά ζώσης ή διαδικτυακά.

Στον κατάλογο που ακολουθεί, περιλαμβάνονται τα ονόματα των Εισηγητών/Εισηγητριών, με αλφαβητική σειρά ανά ειδικότητα, καθώς και τα προτεινόμενα θέματα των Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων.

Επιλέξτε μια από τις πιο κάτω ειδικότητες για να δείτε τους εισηγητές και τις εισηγήτριες καθώς και την ενδεικτική θεματολογία των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται:

Το αίτημα του Συνδέσμου Γονέων (Αίτηση Διοργάνωσης Επιμορφωτικής Δραστηριότητας) πρέπει να υποβληθεί στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων, τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την ενδεικτική ημερομηνία  (που θα αναφέρεται στην αίτηση).

Ο Σύνδεσμος Γονέων δικαιούται να διοργανώσει επιμορφωτικές δραστηριότητες (διαλέξεις, σεμινάρια ή/και βιωματικά εργαστήρια) κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ως εξής: Δύο (2) διαλέξεις/σεμινάρια και μία (1) σειρά βιωματικών εργαστηρίων.

Ο διοργανωτής και ο εισηγητής/η εισηγήτρια έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν το ακροατήριο ότι η επιμορφωτική δραστηριότητα διοργανώθηκε σε συνεργασία µε την Παγκύπρια Σχολή Γονέων.

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τους Συνδέσμους Γονέων σε συνεργασία µε την Παγκύπρια Σχολή Γονέων απευθύνονται σε γονείς.

Σε περίπτωση που διευθετηθεί ή/και πραγματοποιηθεί επιμορφωτική δραστηριότητα μεταξύ Συνδέσμου και εισηγητή/εισηγήτριας χωρίς την έγκαιρη ενημέρωση και την έγκριση της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, τότε αυτή θα θεωρηθεί άκυρη από τη Σχολή, δεν θα καταγραφεί και ο εισηγητής/η εισηγήτρια δεν θα πληρωθεί.

Σχετικά έντυπα:

(Επιλέξτε έναν από τους πιο κάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε)

Close Menu