Τροποποιημένο από την Καταστατική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία το Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010, στις 10:00 π.μ.

(Το Σωματείο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τον περι Σωματείων και ιδρυμάτων νόμο του 1972, με αριθμό μητρώου 417)

document-1

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Τροποποιημένο από την Καταστατική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία το Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010, στις 10:00 π.μ.

Close Menu