Οι Επιτροπές Εργασίας είναι έξι και σκοπός τους είναι ο προγραμματισμός και η διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της Παγκύπριας Σχολής Γονέων μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και τη συμμετοχή των μελών. 

Επιτροπή Περιοδικού και Ενημερωτικού Δελτίου

Τα μέλη της, επιλαμβάνονται της σύνταξης και της έκδοσης του περιοδικού «Οικογένεια και Σχολείο» και του ετήσιου ενημερωτικού δελτίου.

Μέλη Επιτροπής Περιοδικού και Ενημερωτικού Δελτίου:


 

Επιτροπή Διαλέξεων και Καταλόγου Συνεργατών

Τα μέλη της, επιλαμβάνονται της διαδικασίας που αφορά στον καταρτισμό του καταλόγου των συνεργατών της Σχολής Γονέων, μετά τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο και αφού γίνει αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων που παραλαμβάνει η Παγκύπρια Σχολή Γονέων.

Μέλη Επιτροπής Διαλέξεων και Καταλόγου Συνεργατών:


 

Επιτροπή Εκδηλώσεων

Τα μέλη της, επιλαμβάνονται των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του χρόνου (συνέδρια, ημερίδες κ.α.) ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διοργάνωση.

Μέλη Επιτροπής Εκδηλώσεων:


 

Επιτροπή Οικονομικής Ενίσχυσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τα μέλη της συμβάλλουν στη διερεύνηση και στη συντονισμένη προσπάθεια για συμμετοχή της Σχολής Γονέων σε εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα, την εξεύρεση χορηγιών κ.α.

Μέλη Επιτροπής Οικονομικής Ενίσχυσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:


 

Επιτροπή Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Οργανογράμματος

Τα μέλη της, εργάζονται για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της επικοινωνίας της Σχολής με τους Συνδέσμους Γονέων και την περαιτέρω διεύρυνση του μητρώου μελών της, αυξάνοντας τον αριθμό των εγγεγραμμένων Συνδέσμων Γονέων.

Μέλη Επιτροπής Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Οργανογράμματος:


 

Επιτροπής Προβολής και Δημοσιότητας

Τα μέλη της, εργάζονται για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής ενημέρωσης και επικοινωνίας και την προβολή των δράσεων και του έργου του οργανισμού.

Μέλη Επιτροπής Προβολής και Δημοσιότητας:

Close Menu