Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων, είναι εγγεγραμμένο σωματείο με αρ. μητρώου 417, με έδρα τη Λευκωσία και έχει ως κύριο σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των γονιών.

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όταν συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Με την παρούσα ενημερωτική δήλωση σας πληροφορούμε για τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για τα δικαιώματα τα οποία έχετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση και τηλέφωνα:

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Διεύθυνση:     Τ.Θ.27298, 1643, Λευκωσία

E-mail:             scholigoneon@cytanet.com.cy

Τηλέφωνα:      22754466, 22754467

Fax:                 22345103

Προσωπικά Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα τα οποία σας αφορούν:

Αν είστε Σύνεδροι

 ΣκοπόςΠροσωπικά δεδομέναΝομική βάσηΧρόνος διατήρησης
Η διοργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων και η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για τον σκοπό αυτό    Τα ατομικά στοιχεία του Συνέδρου όπως   φαίνονται στο ‘Δελτίο Εγγραφής Συνέδρου’: Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση αλληλογραφίας, Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας, Κινητό τηλέφωνο, E-mail, Ιδιότητα (γονιός ή εκπαιδευτικός) καθώς και το θέμα του συνεδρίου στο οποίο θα συμμετάσχετε.Τα νόμιμα συμφέροντα μας, δηλαδή η προώθηση των σκοπών της Παγκύπριας Σχολής Γονέων μέσω της προσφοράς εκπαιδευτικών συνεδρίων σε γονείς και εκπαιδευτικούςΤα δεδομένα διαγράφονται μέσα σε 1 μήνα από την ολοκλήρωση του συνεδρίου ή της διάλεξης, εκτός και αν ο σύνεδρος έχει δώσει την συγκατάθεση του για αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων
Για την ενημέρωση των συνέδρων για προσεχή συνέδρια, διαλέξεις και εκδηλώσεις μέσω e-mail και smsΤα στοιχεία επικοινωνίας του Συνέδρου όπως E-mail και Κινητό τηλέφωνοΑυτή η επεξεργασία γίνεται μόνο με την συγκατάθεση των συνέδρων για αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτωνΤα δεδομένα αυτά διατηρούνται μόνο για όσο καιρό ισχύει η συγκατάθεση των συνέδρων για αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων

Αν είστε Μέλη και Εκπρόσωποι Μελών

 ΣκοπόςΠροσωπικά δεδομέναΝομική βάσηΧρόνος διατήρησης
Πρακτικά ζητήματα διοργάνωσης συνεδρίων, και διαλέξεων Οργανωτικοί σκοποί που αφορούν την λειτουργία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, την διατήρηση αρχείου με τα μέλη της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, την πρόσκληση σε συνεδρίες, συνέδρια και εκδηλώσεις και την ενημέρωση των μελών για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την Παγκύπρια Σχολή Γονέων  Τα στοιχεία στην ‘Αίτηση Εγγραφής Συνδέσμου Γονέων ως Μέλος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων’ και στην ‘Αίτηση Διοργάνωσης Επιμορφωτικής Δραστηριότητας’: Στοιχεία επικοινωνίας προέδρου και γραμματέως Συνδέσμου Γονέων, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, e-mail, άτομο επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας μελών Γραμματειών Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών συνδέσμων γονέων Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπων εκπαιδευτικών οργανώσεων, εκπροσώπων Συνδέσμου Επιθεωρητών και εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας που είναι μέλη της Σχολής Γονέων  Εκτέλεση σύμβασης, δηλαδή η τήρηση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των μελών όπως προκύπτουν από το καταστατικό. Τα νόμιμα συμφέροντα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, δηλαδή η οργάνωση και η λειτουργία της Σχολής Γονέων και η επίτευξη των σκοπών της, δηλαδή η ανάπτυξη δράσης για την επιμόρφωση και ενημέρωση γονιών και εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινούΔιατηρούμε τα στοιχεία των μελών μας ως μέρος του αρχείου της Παγκύπριας Σχολής Γονέων μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται εδώ. Ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε προσώπου, αν δηλαδή είναι εκπρόσωπος μέλους ή μέλος της διοίκησης της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, διαφορετικές περίοδοι διατήρησης των δεδομένων θα ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων στα τηλέφωνα τα οποία αναγράφονται πιο πάνω.

Αν είστε Εισηγητές/Εισηγήτριες

 ΣκοπόςΠροσωπικά δεδομέναΝομική βάσηΧρόνος διατήρησης
Για να σας εγγράψουμε ως συνεργάτες- εισηγητές επιμορφωτικών δραστηριοτήτων Για να αναρτήσουμε κατάλογο με τις επιμορφωτικές δραστηριότητες και τις ειδικότητες των εισηγητών στην ιστοσελίδα μας και να την κοινοποιήσουμε στα μέλη μας για να μπορούν να επιλέγουν επιμορφωτικές δραστηριότητες και εισηγητές  Ονοματεπώνυμο και Ειδικότητα, στοιχεία επικοινωνίας, θέματα διαλέξεων του εισηγητήΕκτέλεση ΣύμβασηςΔημοσιοποιούνται στην σελίδα και στα μέλη μας για όσον καιρό διαρκεί η συνεργασία με τον κάθε εισηγητή. Ακολούθως διατηρούνται στο αρχείο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων για σκοπούς ιστορικού αρχείου, όπως περιγράφεται πιο κάτω.
Για να σας εγγράψουμε ως συνεργάτες- εισηγητές επιμορφωτικών δραστηριοτήτων  Βιογραφικά σημειώματα και πτυχίαΕκτέλεση ΣύμβασηςΔιατηρούνται για 1 χρόνο μετά την λήξη της συνεργασίας μας
Για σκοπούς ιστορικού αρχείου και τήρησης ιστορικού της δράσης της Παγκύπριας Σχολής ΓονέωνΣεμινάρια και διαλέξεις τις οποίες έχει παρουσιάσει ο κάθε εισηγητήςΤα νόμιμα συμφέροντα μας και συγκεκριμένα η τήρηση αρχείου της ιστορικής δράσης της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, η χρήση των στοιχείων αυτών για την βελτίωση της δράσης μας, η διοργάνωση επετηρίδων και η προβολή του έργου μας Διατηρούνται στο αρχείο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων για 50 χρόνια
Για σκοπούς ανατροφοδότησης προς τους εισηγητές και την Παγκύπρια Σχολή Γονέων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσηςΑξιολογήσεις σεμιναρίων και διαλέξεων τα οποία παρουσιάζουν οι εισηγητές από τους διοργανωτές συνδέσμους γονέων στις οποίες περιλαμβάνονται γνώμες για την επιμορφωτική δραστηριότητα και για τον εκπαιδευτήΕκτέλεση Σύμβασης Τα νόμιμα συμφέροντα μας και συγκεκριμένα η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων επιμορφώσεωνΔιατηρούνται για 1 χρόνο μετά την λήξη της συνεργασίας μας
Για σκοπούς πληρωμήςΑριθμός τραπεζικού λογαριασμούΕκτέλεση ΣύμβασηςΔιατηρούνται για 1 χρόνο μετά την λήξη της συνεργασίας μας

Αν είστε συνδρομητές του περιοδικού μας

 ΣκοπόςΠροσωπικά δεδομέναΝομική βάσηΧρόνος διατήρησης
Όταν εγγραφείτε ως συνδρομητής του περιοδικού μας «Οικογένεια και Σχολείο» για να διευθετήσουμε την αποστολή του. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, σχολείο, στοιχεία επικοινωνίαςΕκτέλεση Σύμβασης6 έτη μετά την λήξη της συνδρομής σας για σκοπούς λογιστικών ελέγχων

Φύλαξη και Ασφάλεια Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάγονται και αποθηκεύονται στα γραφεία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων στη Λευκωσία μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών μας όπως περιγράφεται πιο πάνω. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων για να μάθετε περισσότερα για τις περιόδους φύλαξης. Μετά από τις προκαθορισμένες περιόδους φύλαξης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν. Για τυχόν προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για σκοπούς έννομων συμφερόντων (π.χ. ενημέρωση για προσεχή συνέδρια) θα τηρούνται μέχρι εσείς να μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνεται αυτή την πληροφόρηση.

Σε περίπτωση που η συλλογή και επεξεργασία γίνεται με την συγκατάθεση σας (π.χ. αποστολή ενημερωτικού υλικού) – μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας. Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholigoneon@cytanet.com.cy ή να χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο ο οποίος παρέχεται για τον σκοπό αυτό σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα μας). Μόλις λάβουμε ειδοποίηση της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, θα σταματούμε την αποστολή διαφημιστικού υλικού.

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, η Παγκύπρια Σχολή Γονέων εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει οποιαδήποτε δεδομένα από το να οδηγηθούν σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, ή άνευ άδειας κοινολόγηση. Επιπρόσθετα, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο όσοι χρειάζονται να έχουν για τους σκοπούς που αναγράφονται ανωτέρω, επεξεργάζονται τα δεδομένα με δικές μας οδηγίες και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνουμε μπορεί να απευθυνθείτε στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholigoneon@cytanet.com.cy).

Μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Ενδέχεται να αποστείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα (αποδέκτες) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία συνεργαζόμαστε και/ή μας παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. εταιρείες που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, παροχής και συντήρησης λογισμικού ελεγκτές, νομικούς συμβούλους κ.α.). καθώς και οποιοιδήποτε ιδιώτες, επαγγελματικά σώματα ή αρμόδιες αρχές στους οποίους ενδεχομένως να απαιτείται η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων προς ικανοποίηση των σκοπών μας όπως αναγράφονται ανωτέρω. Απαιτούμε από τα τρίτα πρόσωπα να σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα, να διασφαλίζουν την προστασία τους καθώς και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες.

Τα Δικαιώματά σας

Μπορείτε να μάθετε τι προσωπικά δεδομένα διατηρούμε για σας και έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αντίγραφο και/ή διόρθωση (αν είναι λανθασμένα ή ανακριβή) και/ή διαγραφή. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αποστολή διαφημιστικού υλικού. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholigoneon@cytanet.com.cy ή χρησιμοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο ο οποίος παρέχεται για τον σκοπό αυτό σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα μας).

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας μαζί μας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholigoneon@cytanet.com.cy ή στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία αναγράφονται στην αρχή της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα διερευνήσουμε το παράπονό σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυσή του. Επιπρόσθετα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση commissioner@dataprotection.gov.cy ή στο τηλέφωνο +357 22818456 ή στο γραφείο στην οδό Ιάσωνος 1, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία.

Close Menu