Περιβαλλοντική Ημερίδα και Βιωματικά Εργαστήρια, για γονείς και παιδιά

Περιβαλλοντική Ημερίδα και Βιωματικά Εργαστήρια, για γονείς και παιδιά

Ημερίδα και Βιωματικά Εργαστήρια, για γονείς και παιδιά

«Το περιβάλλον ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τα παιδιά τους»

  • Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 10:00-13:30 
  • Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας στη Λευκωσία

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων, τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΕΕ), για παροχή νέων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους γονείς με τα παιδιά τους, πραγματοποιήθηκαν Ημερίδα και Βιωματικά Εργαστήρια, για γονείς και παιδιά, με θέμα «Το περιβάλλον ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τα παιδιά τους» το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 10:00 – 13:30  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για γονείς και παιδιά που θα προσφερθούν, σε μη εργάσιμο χρόνο (Σαββατοκύριακα, διακοπές) για πρώτη φορά στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από τον Μάρτιο του 2019, σε συνεργασία με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν θεωρητικές εισηγήσεις για τους γονείς, οι οποίες επικεντρώθηκαν:

  • Στο ρόλο των γονέων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών τους,
  • Στη σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος ως χώρου βιωματικής μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης των γονέων με τα παιδιά τους,
  • Σε πρακτικές συμβουλές και δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμόσουν με τα παιδιά τους σε διάφορα περιβαλλοντικά πεδία π.χ. στο δάσος.

Παράλληλα, μέσα από τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, οι γονείς και τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά, ποικίλες δραστηριότητες, ενώ έγινε ξενάγηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας,

Στην ημερίδα συμμετείχαν γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί με τα παιδιά τους (προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση).

Η συμμετοχή στην ημερίδα και στα εργαστήρια ήταν δωρεάν. Στα παιδιά και στους γονείς δόθηκε βεβαίωση συμμετοχής.

Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή τους και για τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Close Menu