Ετήσια Τακτική Γενική και Εκλογική Συνέλευση 2020

Ετήσια Τακτική Γενική και Εκλογική Συνέλευση 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων καλεί Ετήσια Τακτική Γενική και Εκλογική Συνέλευση, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οικήματος της ΟΕΛΜΕΚ, που βρίσκεται στη Λευκωσία (Οδός Κωνσταντίνου Σπυριδάκι 3-5, 2015 Στρόβολος).

Close Menu