ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής και Εκλογικής Συνέλευσης αποφάσισε η Παγκύπρια Σχολή Γονέων.

Με βάση τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, η προγραμματισμένη για το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 Ετήσια Τακτική Γενική και Εκλογική Συνέλευση, αναβάλλεται.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης θα καθοριστεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η Παγκύπρια Σχολή Γονέων θα ενημερώσει αναλόγως τα μέλη της.

Close Menu