Μένουμε σπίτι και μαθαίνουμε δημιουργώντας για το Περιβάλλον

Μένουμε σπίτι και μαθαίνουμε δημιουργώντας για το Περιβάλλον

Μένουμε σπίτι και μαθαίνουμε δημιουργώντας για το Περιβάλλον

Το υλικό για γονείς και παιδιά «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας), με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

Το υλικό, απευθύνεται στους γονείς και στα παιδιά των ηλικιών 4-11 χρονών και αφορά α) στην Προδημοτική Εκπαίδευση και στον κατώτερο κύκλο της Δημοτικής Εκπαίδευσης και β) στη Δημοτική Εκπαίδευση γενικότερα και στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών κατά την περίοδο της παραμονής μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την προστασία των δικών μας ανθρώπων.

Το υλικό χωρίζεται σε πέντε (πέντε) βασικές κατηγορίες που αφορούν σε: α) απλές κατασκευές με θέμα το περιβάλλον, β) απλά πειράματα σχετικά με το περιβάλλον, γ) ευχάριστες παιδαγωγικές δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, δ) διαδραστικά παιχνίδια με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ε) ηλεκτρονικά περιβαλλοντικά παραμύθια (e-books) και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Μονάδα ΕΠΠΑ) στο σύνδεσμο υλικό για γονείς http://www.moec.gov.cy/dkpe/index.html

Close Menu