Ο Κατάλογος Εισηγητών και Θεμάτων 2020 – 2021, έχει αναρτηθεί!

Ο Κατάλογος Εισηγητών και Θεμάτων 2020 – 2021, έχει αναρτηθεί!

Οι Σύνδεσμοι Γονέων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, μέλη της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, επιλέγοντας Εισηγητή/Εισηγήτρια και θέμα, από τον σχετικό κατάλογο που έχει αναρτηθεί.

Για τη διευκόλυνσή σας, διαβάστε «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020 – 2021» και χρησιμοποιήστε τα ανάλογα ΕΝΤΥΠΑ.

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες προφέρονται δια ζώσης ή διαδικτυακά. Λεπτομέρειες θα βρείτε στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ.

Close Menu