Ο Κατάλογος Εισηγητών και Θεμάτων 2021 – 2022, έχει αναρτηθεί!

Ο Κατάλογος Εισηγητών και Θεμάτων 2021 – 2022, έχει αναρτηθεί!

Οι Σύνδεσμοι Γονέων των σχολείων Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Γενικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης, μέλη της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, μπορούν να διοργανώσουν επιμορφωτικές  δραστηριότητες, επιλέγοντας Εισηγητή/Εισηγήτρια και θέμα, από τον σχετικό κατάλογο.

Δείτε τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ  και στείλτε μας το αίτημά σας! Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες προφέρονται δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Για τη διευκόλυνσή σας, διαβάστε «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021 – 2022» και χρησιμοποιήστε τα ανάλογα ΕΝΤΥΠΑ.

Close Menu