19η ετήσια Διημερίδα της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ), με τίτλο «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ»

19η ετήσια Διημερίδα της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ), με τίτλο «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ»

Συνδιοργανώνεται με την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ) και τελεί υπό την αιγίδα της έντιμης Υπουργού Υγείας Δρος Πόπης Κανάρη, η οποία θα κηρύξει την επίσημη έναρξη των εργασιών την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου στις 14:30.

Στην ανατολή του 21ου αιώνα η ανάπτυξη έφερε χιλιάδες ανθρωπογενείς ουσίες και νέες τεχνολογίες που η ανάπτυξή τους είναι καλπάζουσα, ξεπερνώντας τις δυνατότητες αποτελεσματικού ελέγχου ως προς τις επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως στον αναπτυσσόμενο οργανισμό του εμβρύου και του παιδιού. Η εξελισσόμενη κλιματική κρίση, ιδίως η υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, προκαλεί επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού. Η πρόκληση για την προστασία τους είναι για μας τεράστια και μπορεί μόνο να αντιμετωπιστεί βασισμένη στο δίδυμο «Επιστημονική τεκμηρίωση και Αρχή της Προφύλαξης». Κλειδί είναι η μείωση της έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες.

Στόχος μας λοιπόν είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ μέσα από την εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών, του ιατρικού κόσμου και όλων όσοι σχετίζονται με τα παιδιά.

Στην φετινή Διημερίδα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε διακεκριμένους ομιλητές διεθνούς κύρους από την Κύπρο και την Ελλάδα, οι οποίοι θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των νέων καπνικών προϊόντων, των γενετικών παραγόντων, της κατάχρησης της νέας τεχνολογίας και των επιδράσεών της στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού κ.ά.

Η διοργάνωση είναι στο σύνολό της και τις δύο ημέρες ανοικτή σε όλους, με κύρια εστίαση την 1η μέρα στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό, ενώ τη 2η στους γιατρούς και άλλους επιστήμονες ειδικούς σε θέματα υγείας των παιδιών. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής, με πίστωση 3 μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε.) από τον ΠΙΣ για τους γιατρούς.

Close Menu