Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων καλεί τα τακτικά μέλη του οργανισμού σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο οίκημα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (Αίθουσα Συνεδριάσεων, 2ος ορ.) που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία.
Τα τακτικά μέλη: Συνομοσπονδίες & Ομοσπονδίες Σ.Γ. Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμος Επιθεωρητών Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σύνδεσμος Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, έχουν ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρακαλούνται να δηλώσουν τους εκπροσώπους τους στο Σώμα, όπως προνοεί το καταστατικό της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

Close Menu